-

UTVIKLINGSGRUPPE HØSTEN 2018
IKIGAI

- Din vei til et langt og meningsfylt liv

Den japanske øya Okinawa har verdens høyeste konsentrasjon av 100-åringer.

Utover sunn mat, frisk luft, grønn te og et godt klima, viser det seg at nøkkelen ligger i deres
ikigai.

Iflg. japansk tradisjon har alle en ikigai, en grunn til å leve. Det er den som gir livet vårt verdi og mening. Finner vi vår iboende ikigai, kan vi få et langt og lykkelig liv.


Denne høsten inviterer jeg til Utviklingsgruppe med sikte på å utforske og finne frem til vår egen ikigai.

Hver samling innledes med 20 minutter meditasjon med delinger. Deretter følger en kort innledning.
Etter en kort pause coacher vi hverandre to og to med spørsmål som tar sikte på å finne frem til vår egen ikigai.


TID: Vi møtes følgende tre onsdagskvelder kl 18:00-21:00:

19. september
31. oktober og
28. november.

Sted: Høvik kurssenter, Maries vei 15 A,
1363 Høvik

PRIS: Kr 1 200,-

Maksimum deltagere er åtte personer. Den som kommer først til mølla.....

Det blir servert te, kaffe og nøtter.

PÅMELDING: til Nini Marie Torp, innen 15. august.

Mobil: 97 11 88 25

BANKKONTONUMMER: 9851 05 82284