-

PARTERAPI

SAMTALETERAPI FOR PAR

”Peace on Earth starts at Home.”    H.H. Dalai Lama
Ønsker du å forstå deg selv
og din partner bedre?

Par kan ofte oppleve at kommunikasjonen er blitt fastlåst. Forholdet som en gang var preget av kjærlighet og nærhet har kanskje nå utviklet seg til konflikt eller avstand, hvor partene har en følelse av å ikke bli forstått, respektert eller verdsatt. I parterapi får dere hjelp til å se hvordan kommunikasjonen er og hvordan fastlåste mønstre kan endres.

Ved å utvikle nye kommunikasjons- og adferdsmønstre kan paret skape den bevisste voksne kjærlighetsrelasjon.Vi vil alltid ta utgangspunkt i situasjonen her og nå.


Få til en forandring i forholdet!

I tillegg til samtalen bruker vi forskjellige metoder for å fordype arbeidet, som for eksempel tegning, psykodrama og ledet visualisering. 

Målsettingen er å arbeide mot større selvinnsikt og aksept av både partene i forholdet og forholdet selv.
En voksen kjærlighetsrelasjon krever at begge parter tar ansvar for forholdet og for egne liv, og foretar bevisste valg ut fra bevisste verdier.

Ta kontakt og be om informasjon
og fremgangsmåte for å begynne.

Timepris:
1 1/2 time: kr 1 200