-

INDIVIDUELL SAMTALETERAPI

SAMTALETERAPI

Ønsker du å forstå deg selv bedre?
I samtaleterapi får du hjelp og støtte til å:

- Sortere tanker og følelser
- Få bedre innsikt i egen situasjon
- Se nye løsninger på problemer
- Gjøre noen valg for å få til en forandring i livet
- Endre begrensende mønstre
- Bli bevisst dine ressurser og muligheter
- Bli mer bevisst dine verdier og mål

Aktuelle temaer kan være:
Problemer eller konflikter med partner, familie eller kollegaer, grensesetting, slitenhet, eller lavt selvbilde.
Kanskje ønsker du mer kreativitet og glede i hverdagen og lengter etter mer vekst og mening i livet?

Det grunnleggende i terapien er samtalen. For å fordype prosessen og øke din bevissthet, bruker jeg flere teknikker som tegning, ledet visualisering, drømmearbeid, monodrama (iscenesetting av situasjon) eller kroppsbevissthet. I den grad det er relevant vil vi utforske og bevisstgjøre sår og traumer fra barndommen.
Vi utforsker dine ressurser og muligheter og styrker din autoritet og vilje.

Å spille hovedrollen i sitt eget liv

Målsettingen med terapien er å arbeide mot større selvinnsikt og aksept, samt bedre kontakt med egen autoritet og kraft.

Å spille hovedrollen i eget liv innebærer å ta ansvar for egne følelser og tanker og foreta bevisste valg ut fra egen verdier.

Når du blir kjent med deg selv, vil du oppleve mer glede og mening i livet.

Ta kontakt og be om brosjyre og opplysning om fremgangmåte for å begynne.


Timepriser: 
1 time: kr 800
1 1/2 time: kr 1 050.