-

DEN LILLE DRØMMEHÅNDBOKEN


DEN LILLE DRØMMEHÅNDBOKEN
- en veiviser til egen visdomskilde

En praktisk håndbok for alle som er interessert i drømmer og drømmearbeid.

Boken gir den informasjonen du behøver for å forstå dine drømemrs budskap, enten du arbeider på egen hånd eller sammen med andre. Den beskriver grunnleggende drømmeteori, hvordan du kan forstå symboler, hvordan du kan analysere drømmejegets handlinger og finne drømmens budskap. Et skjema vise deg punkt for punkt hvordan du går frem.

Chakramodellen go flere creative teknikker visor hvordan du kan arbeide videre med drømmen e for å få til en personelig transformasjo og bevisst endring i lviet. De mange eksemplene som er tatt med, gjør innholdet lettere tilgjengelig.  

Håndboken kan være et nyttig redskap for deg som ønsker å bruke dine drømmer til egen utvikling. Drømmearbeid er en veiviser til bedre kontakt med egne indre ressurser. Lever du mer i samsvar med ditt indre, vil du oppleve mer glede og mening i livet.

Boken ble utgitt ved Emilia forlag i oktober 2011 og koster kr 198.