-

LIVSVEILEDNING
Hvor står du på livets vei?

Hvor ønsker du å gå og hva ønsker du å uttrykke?

Følger du dine drømmer?

Trenger du å gjøre noen valg eller å få til forandring i livet ditt?

Fokus på din ønskesituasjon
Livsveiledning hjelper deg å se deg og din situasjon nå og bl bevisst hva som er din ønskesituasjon. Deretter ser vi hvilke grep som må til for å nå dit.
Livsveiledning gir deg større selvinnsikt og økt forståelse for hvem du er og hvordan du kan bruke dine ressurser for å  nå dine mål.
Det grunnleggende i livsveiledningen er samtalen. For å fordype prosessen og øke din bevissthet, bruker vi forskjellige teknikker som tegning, ledet visualisering, drømmearbeid, monodrama (iscenesetting av situasjon) og kroppsbevissthet.
Ta ansvar for egne følelser

Forskjellen mellom livsveiledning og psykoterapi er:
Begge former tar utgangspunkt i din nåsituasjon, men mens smataleterapi har fokus på hele din situasjon og også inkluderer behandling av sår og traumer fra barndommen, vil vi i  livsveiledning ha fokus rettet mot et konkret mål som du ønsker å oppnå, enten du kjenner det på forhånd eller ønsker hjelp til å bli mer bevisst nøyaktig hva du ønsker.
Ta kontakt for nærmere informasjon